Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Powróć do: Ośrodki

Poznań

Badania konsultacyjne w zakresie patologii zawodowej

 • konsultacje dla lekarzy z podstawowych jednostek medycyny pracy w trudnych przypadkach orzeczniczych
 • świadczenia diagnostyczne i orzecznicze w zakresie chorób zawodowych

Badania profilaktyczne - wszystkie badania lekarskie i diagnostyczne przeprowadzamy w naszej siedzibie w ciągu jednego dnia

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne kandydatów do pracy i pracowników
 • badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • badania lekarskie kandydatów, uczniów i studentów, którzy w trakcie nauki mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
 • badania kierowców transportu drogowego

Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 • badania kierowców skierowanych przez starostę lub prezydenta miasta
 • badanie kierowców w trybie odwoławczym

Specjalistyczne badania lekarskie

 • okulistyczne
 • laryngologiczne
 • neurologiczne
 • dermatologiczne
 • kardiologiczne
 • foniatryczne
 • ortopedyczne

Badania diagnostyczne

 • badania komputerowe wzroku
 • badanie mezotestem z oceną widzenia zmierzchowego i olśnienia
 • badania psychotechniczne
 • badania audiometryczne
 • ekg, ekg wysiłkowe
 • spirometria
 • badania osób narażonych na wibrację
 • testy alergologiczne
 • badania laboratoryjne