Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Powróć do: O nas

Rys historyczny

Tradycja Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy sięga początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W roku 1953 powołano przemysłową służbę zdrowia jako samodzielną dyscyplinę lekarską. Placówka nasza wywodzi się z utworzonego w 1955 roku przez  prof. dr hab. med. Antoniego Horsta – Ośrodka Badawczo-Leczniczego Chorób Zawodowych Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu przy II-ej Klinice Chorób Wewnętrznych oraz z Poradni Medycyny Pracy Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej.
Już w roku 1957 powstała Miejska Przychodnia Medycyny Pracy oraz w jej strukturach Oddział Chorób Zawodowych usytuowany w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei.

Z dniem 28 sierpnia 1959 r. Miejska Przychodnia Medycyny Pracy wraz z Oddziałem Chorób Zawodowych stała się odrębną jednostką organizacyjną. Przychodnia znalazła miejsce w przyziemiu Szpitala przy ul. Poznańskiej 55, a Oddział w przebudowanym strychu na III piętrze szpitala. Nazwa tej jednostki zmieniała się w kolejnych  latach: „Przychodnia Przemysłowa dla m. Poznania
i woj. Poznańskiego”, „Wielkopolski Zespół Specjalistyczny Medycyny Przemysłowej”, „Specjalistyczny Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej”, a od 5 listopada 1993 r.  Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy. Od roku 1975  działamy we własnym budynku przy ul. Poznańskiej 55A wybudowanym specjalnie dla zespołu poradni medycyny pracy w latach 1972 – 1975. Budynek i przyległy teren stanowią własność Samorządu Województwa Wielkopolskiego i zostały przekazane we władanie naszemu Centrum.

Ponad 50 - letnia działalność w zakresie medycyny pracy wiązała się z funkcjonowaniem Oddziału Chorób  Zawodowych, którego ordynatorem przez 20 lat był dr Maciej Sikorski. Oddział ten był niezbędny dla należytego diagnozowania, a także leczenia chorób zawodowych. W roku 1968 utworzono Ośrodek Toksykologiczny, na bazie Oddziału Chorób Zawodowych,  jeden z 9-ciu powołanych wówczas w kraju. Od swojego powstania zarówno Oddział Chorób Zawodowych jak i Ośrodek Toksykologiczny były integralną częścią Przychodni Medycyny Pracy i Wielkopolskiego Centrum, a lekarze stąd się wywodzący przez ponad 40 lat opiekowali się chorymi w oddziale  i pełnili dyżury. Laboratorium analityczne Centrum  wykonywało niemal wszystkie badania biochemiczne i toksykologiczne. Przychodnia, Oddział i Ośrodek  stanowiły nie tylko miejsce leczenia  i orzekania w zakresie patologii zawodowej i toksykologii ale też dopełniały całości ochrony zdrowia pracujących przed skutkami zagrożeń środowiska pracy, miejsce konsultacji dla lekarzy przemysłowych i medycyny pracy oraz nadzoru nad ich działalnością. Od 1 lipca 2001 r. Oddział Chorób Zawodowych i Ośrodek Toksykologiczny na mocy decyzji Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zostały przekazane do Szpitala im. Franciszka Raszei ZOZ – Poznań Jeżyce.

Działalność naszej placówki w ciągu ponad 50 letniego istnienia sprowadzała się przede wszystkim do realizacji zasadniczego celu medycyny pracy, jakim jest ochrona zdrowia człowieka w procesie pracy.

W gronie kierujących Dyrektorów mających wieloletni wpływ na kształt dzisiejszej medycyny pracy w województwie dawniej poznańskim, obecnie wielkopolskim są:

prof. Antoni Horst w latach 1952-1957
dr med. Józef Nowacki w latach 1957-1960
dr Henryk Tyborski  w latach 1961-1965
dr Wojciech Blok  w latach 1965-1973
prof. dr n. med. Janusz Bielski w latach 1973-1976
dr med. Ireneusz Kliks w latach 1976-1991
dr med. Antoni Dmochowski w latach 1991-2007
dr Marek Andrzejewski od 2007 roku - nadal

W roku 1997 uchwalona została ustawa o służbie medycyny pracy, która skodyfikowała i sprecyzowała jej zadania, powołując do ich wykonywania na szczeblu wojewódzkim – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. W Województwie Wielkopolskim do końca grudnia 2000 r. działało 5 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Z dniem 1 stycznia 2001r., cztery z nich uchwałą sejmiku wojewódzkiego zostały połączone z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Powstał jeden wojewódzki ośrodek medycyny pracy o nazwie Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy z Ośrodkami w Kaliszu, Koninie, Pile i Lesznie.
W dniu 31.07.2015 roku zlikwidowano Ośrodek w Lesznie, a jego zadania przejęło Centrum w Poznaniu.
W dniu 31.12.2016 roku zlikwidowano Ośrodek w Koninie, a jego zadania przejęło Centrum w Poznaniu.

Działalność prowadzona przez nasze Centrum, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jest zgodna ze statutem, ustawą o służbie medycyny pracy oraz ustawą o działalności leczniczej. Udzielamy między innymi świadczeń diagnostyczno-orzeczniczych w zakresie chorób zawodowych i chorób związanych z pracą, porad konsultacyjnych dla lekarzy jednostek podstawowych służby medycyny pracy, a także lekarzy innych specjalności, prowadzimy rehabilitację leczniczą u osób z patologią zawodową, prowadzimy programy promocji zdrowia, rozpatrujemy sprawy odwoławcze dotyczące chorób zawodowych, przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie  koniecznym do realizacji programu obowiązującego lekarzy specjalizujących się w medycynie pracy.

Znaczącą część naszej działalności stanowią szkolenia podyplomowe dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów służby medycyny pracy, zarówno w ramach pracy Centrum jak też Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, które ściśle z nami współpracuje.

Sprawujemy ponadto nadzór nad działalnością jednostek podstawowych służby medycyny pracy w całym województwie, prowadząc także rejestry wszystkich lekarzy wykonujących badania profilaktyczne oraz  pielęgniarek, co wynika z obowiązków nałożonych ustawą. Przeprowadzamy również kontrole lekarzy uprawnionych do badań kierowców.

W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy zatrudniony jest konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego.