Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

PHPSESSID                         wcmp.pl              sesja                                     HTTP
Cel: Zachowuje stan sesji użytkownika na przestrzeni żądań witryny

cookie_consents             2ClickPortal        0,5 roku                               HTTP
Cel: Przechowuje zgody na cookie użytkownika

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

 

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

webpush_permission   2ClickPortal        bez daty ważności          HTTP
Cel: Przechowuje informacje o statusie zgody użytkownika na webpush

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

 

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

collect                                  Google                 sesja                                     Pixel
Cel:Przesyłanie do GA danych dotyczących urządzenia i zachowania użytkownika
odwiedzającego stronę. Śledzi użytkownika na urządzeniach i kanałach marketingowych

_ga                                        Google                 2 lata                                    HTTP    
Cel: Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika

_gat                                      Google                 1 dzień                                 HTTP
Cel: Używane przez Google Analitics do ograniczania szybkości żądań

_gid                                      Google                 1 dzień                                 HTTP
Cel: Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

 

Nie stosujemy plików cookie tego typu.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
słonecznie
20°C
Powróć do: Rejestry i Ewidencje

Ewidencja - badania kierowców

Od dnia 19 stycznia 2013 roku na podstawie art. 77 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz.U.2021.1212 j.t. ze zm.) organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych jest Marszałek Województwa.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy Marka Andrzejewskiego do wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Wpisy w rejestrze uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2022r.988 j.t.) dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
Lekarz składający wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest obowiązany przedłożyć nw. dokumenty:

  1. Zaświadczenie o numerze prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
  2. Dokument poświadczający 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza;
  3. Dyplom specjalizacji z zakresu medycyny transportu lub medycyny pracy - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza
    lub
  4. Dyplom potwierdzający inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
  5. Oryginał informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  6. Dowód dokonania opłaty za wpis do ewidencji:

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji zgodnie z paragrafem 13 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2022.2503) w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców wynosi 50 zł.
Wpłaty dokonać należy na konto:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Nr konta: 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638
PKO BP S.A. I O/Poznań
Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy
Opłata stanowi dochód samorządu województwa wielkopolskiego

7.Informacja o miejscu wykonywania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców

Uwaga!

Ponadto po przedłożeniu przez lekarza potwierdzenia o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, w ewidencji lekarzy dodana zostanie informacja o posiadaniu ww. uprawnień.*

W celu uzyskania powyższego potwierdzenia w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy należy przedłożyć WNIOSEK o potwierdzenie uprawnień (podstawa prawna: art. 77 ust. 3 pkt 7 i ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami).

 

* Nie dotyczy lekarzy posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych z tytułu specjalizacji z medycyny rodzinnej lub ogólnej (nie posiadających kwalifikacji do wydawania orzeczeń lekarskich osobom zatrudnionym w warunkach szkodliwych bądź uciążliwych - cyfra „9” w pieczęci lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne) - praca na stanowiskach związanych z kierowaniem pojazdami jest wymieniona we wskazówkach metodycznych do badań profilaktycznych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2067 ze zm.) jako czynnik niebezpieczny/szkodliwy lub uciążliwy (rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Kodeksu pracy).

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna - wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Pliki do pobrania:

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.