Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Powróć do: strona główna

Zarządzanie Jakością

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu opracowało w 2006 roku, wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością oparty na normie PN-EN ISO 9001:2015 w celu ciągłego  doskonalenia swoich usług oraz zaspokajania aktualnych i przyszłych wymagań pacjentów/klientów.

 

 Zakres certyfikacji

Funkcjonujący w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy (z wyłączeniem Ośrodków w Kaliszu i Pile) System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie działania związane z:

  • prowadzeniem działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  • ze sprawowaniem nadzoru nad służbą medycyny pracy, 
  • prowadzeniem podyplomowego szkolenia lekarzy i pielęgniarek.

 Wyłączenia wymagań Normy  ISO 9001:2015

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy nie prowadzi samodzielnych prac projektowych w odniesieniu do usług objętych systemem zarządzania jakością, w związku z czym, wyłączone zostało wymaganie punktu 8.3. normy ISO 9001:2015 „Projektowanie i rozwój wyrobów i usług”. Wymaganie to nie ma wpływu na zdolność WCMP do spełnienia potrzeb pacjentów/klientów.