Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Powróć do: strona główna

Rejestry i Ewidencje

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy  w Poznaniu prowadzi następujące  rejestry i ewidencje:
  • rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników;
  • rejestry zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;
  • ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2019r.1175 j.t.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067 j.t.)
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 j.t. ze zm.)