Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

PHPSESSID                         wcmp.pl              sesja                                     HTTP
Cel: Zachowuje stan sesji użytkownika na przestrzeni żądań witryny

cookie_consents             2ClickPortal        0,5 roku                               HTTP
Cel: Przechowuje zgody na cookie użytkownika

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

 

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

webpush_permission   2ClickPortal        bez daty ważności          HTTP
Cel: Przechowuje informacje o statusie zgody użytkownika na webpush

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

 

NAZWA                               DOSTAWCA       DATA WAŻNOŚCI            RODZAJ

collect                                  Google                 sesja                                     Pixel
Cel:Przesyłanie do GA danych dotyczących urządzenia i zachowania użytkownika
odwiedzającego stronę. Śledzi użytkownika na urządzeniach i kanałach marketingowych

_ga                                        Google                 2 lata                                    HTTP    
Cel: Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika

_gat                                      Google                 1 dzień                                 HTTP
Cel: Używane przez Google Analitics do ograniczania szybkości żądań

_gid                                      Google                 1 dzień                                 HTTP
Cel: Rejestruje unikalne ID, które jest wykorzystywane do generowania danych statystycznych
na temat sposobu korzystania z witryny przez użytkownika

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

 

Nie stosujemy plików cookie tego typu.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
mgła
16°C
Powróć do: Pacjenci

Grupy zawodowe

Badania profilaktyczne 

Badanie profilaktyczne pracownika przeprowadza lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji  koniecznych do  wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Ochotnicza straż pożarna

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy zaprasza do współpracy w zakresie przeprowadzania badań lekarskich członkom ochotniczej straży pożarnej, biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009r. i obowiązuje od dnia 11 grudnia 2009 roku.
Zakres okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej został określony w załączniku do rozporządzenia. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

Badania inspektorów transportu drogowego

Badania te  przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
Badania lekarskie obejmują badania ogólne stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne.
Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

Badania do licencji pracownika ochrony fizycznej

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, podlegają:
 1. Osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz
 2. Osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej (badania przeprowadza się co 3 lata).

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej.Badanie lekarskie obejmuje:
 1. Badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
 2. Badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne, 
 3. Inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia.

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

W przypadku posiadania pozwolenia na broń badania i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.
W zakresie badań lekarskich są:  badanie lekarza medycyny pracy (uprawnionego do przeprowadzania badań na broń) oraz  okulisty, laryngologa, neurologa i psychiatry, ponadto badanie psychologiczne, kończących się wystawieniem orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

Badania sędziów

Badania składają się z badań lekarskich i psychologicznych (podwójne orzecznictwo). Główny nacisk, poza badaniem ogólnolekarskim,  położony jest na ocenę układu nerwowego i stanu psychicznego.
W przypadku badań psychologicznych  szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.
Zarówno lekarz jak i psycholog wydają zaświadczenia:
 • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia,
 • o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej

Badania strażników miejskich i gminnych

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, podlegają osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich).
Badania przeprowadza się raz na 5 lat na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej). 

Badania lekarskie obejmują:

 • badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
 • badania specjalistyczne (okulistyczne, neurologiczne), 
 • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia. 

Badania psychologiczne obejmują:
określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości – z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej

Detektywi

Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa oraz osoba posiadająca licencję detektywa.
Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek.
Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Badania przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmują w szczególności badana w kierunku występowania objawów psychopatologicznych.

Badania przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę:
 • sprawności intelektualnej;
 • osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach; 
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę: 
 • układu krążenia;
 • układu oddechowego.

Pracownicy żeglugi śródlądowej

Pracę na statkach żeglugi śródlądowej mogą wykonywać osoby, u których w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych oraz które spełniają warunki sanitarno-epidemiologiczne, określone w odrębnych przepisach.

Badania lekarskie obejmują:
 • ogólne badanie lekarza uprawnionego, z uwzględnieniem stanu uzębienia
 • badanie narządów wzroku i słuchu
 • badanie neurologiczne
 • badanie radiologiczne narządów klatki piersiowej
 • badanie morfologiczne krwi
 • badanie ogólne moczu
 • glikemię na czczo
 • badanie EKG serca u osób powyżej 40. roku życia
 • inne badania diagnostyczne i specjalistyczne ze wskazań lekarskich
Osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej podlegają badaniom okresowym:
 1. przed ukończeniem 18. roku życia - nie rzadziej niż raz w roku;
 2. w wieku od 18 do 50 lat - nie rzadziej niż raz na dwa lata;
 3. po ukończeniu 50 lat - nie rzadziej niż raz w roku; 
 4. po ukończeniu 65 lat - w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.

Nurkowie

Badanie wstępne obejmuje:
 1. ogólne badanie lekarskie;
 2. badanie radiologiczne płuc;
 3. badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
 4. elektrokardiogram  spoczynkowy, a u osób po 45. roku życia - wysiłkowy;
 5. badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
 6. badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
 7. morfologiczne i biochemiczne badanie krwi , z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;
 8. badanie ogólne moczu;
 9. badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
 10. test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 11. konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.
Badanie okresowe obejmuje:
 1. ogólne badanie lekarskie;
 2. badanie radiologiczne płuc, które wykonuje się raz w roku;
 3. badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria);
 4. elektrokardiogram spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;
 5. badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
 6. morfologiczne i biochemiczne badanie krwi , z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;
 7. badanie ogólne moczu;
 8. badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), które wykonuje się co 4 lata, chyba że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania;
 9. konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia;
 10. test ciśnieniowy, tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie.

Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 45. roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.