Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Powróć do: strona główna

Badania uczniów i studentów

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy organizuje badania uczniów na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  doktorantów (Dz.U.2019.1651).

Współpracujemy z jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy, z którymi mamy zawarte umowy na bezpłatne wykonywanie badań dla uczniów.

Badania bezpłatne dotyczą wyłącznie  kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe*, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych* oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykazanych w skierowaniu z placówki dydaktycznej.

* Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzanych badań lekarskich oceny mozliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia wystepujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2022r.,437 j.t.).

Wykaz jednostek znajduje się w zakładce ,,wykaz jednostek badających’’ 

UWAGA!
Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wynikają z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a  n i e z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ DO REFUNDACJI PRZEZ WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY KOSZTÓW BADAŃ  UCZNIÓW DLA  CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH.